Accions

Constitueixen els fins de l’Associació «El Blau de les Valls»:

 • La protecció, la recuperació i la divulgació del patrimoni cultural, monumental, històric, lingüístic, i etnològic. En especial l’agricultura propera i autòctona, la gastronomia popular.

  La penca, Cynara scolymus, és un ingredient molt emprat a la gastronomia popular més propera amb l'arròs caldós, amb l'arròs al forn, amb els fideus, en salmorra, en llentilles, i amb unes gotetes d'oli i una mica de sal i un poc de llima com a la imatge…
  La penca, Cynara scolymus, és un ingredient molt emprat a la gastronomia popular més propera amb l’arròs caldós, amb l’arròs al forn, amb els fideus, en salmorra, en llentilles, i amb unes gotetes d’oli i una mica de sal i un poc de llima com a la imatge…
 • L’educació integral del jove en el seu entorn i costums i la publicació de documents divulgatius de les tasques que realitza l’associació i de les seues fites. Promoure la investigació i la subvenció d’estudis rellevants.

 • La conservació, divulgació i promoció de les tècniques agrícoles pròpies del nostre entorn, la defensa dels productes propis, de proximitat, artesanals i saludables. Respectant els nous patrons ecològics, orgànics i denunciant , mitjançant la formació i l’educació,  les tècniques agrícoles i comercials intensives per insolidàries i insalubres.

  La flor de l'atmetller( Prunus dulcis o Amygdalus communis). flors d'hivern al febrer....
  La flor de l’atmetller( Prunus dulcis o Amygdalus communis). flors d’hivern al febrer….
 • El disseny, construcció, explotació i promoció de rutes i subrutes per a l’ús pedestre, eqüestre i ciclista. Contemplant la diversitat d’usuaris i les seues edats i necessitats. Promoguent la creació d’infrastructures d’abastiment i serveis, facilitant l’adecuació d’enllaços i la divulgació d’horaris i activitats. Vehicularitzar amb aquestes activitats turístico-esportives, la presentació cultural, patrimonial i etnológica per on transcorren les activitats.

 • Promocionar el desplaçament, el viatge, l’aventura, l’exercici pedestre, eqüestre i ciclista per ser el mes respectuós amb el medi ambient i augmentar la qualitat de vida. Divulgar l’activitat que es genere en l’esport a l’aire lliure i de Muntanya com a generador de riquesa, treball i ocupació. Potenciar la nostra zona d’actuació la coneguda «Muntanya de València», » Iqlim al-Yabal»  en temps de Jaume I i al-Azraq.

 • Fer de plataforma i agent de desenvolupament local de totes i cadascuna de les poblacions que es troben en l’ambit d’actuació de l’Associació i Clubs Amics.

Fòssil, del llatí fossile, "el que s'extreu de la terra".... trobat a la partida de l'Elca (Oliva)
Fòssil, del llatí fossile, «el que s’extreu de la terra»…. trobat a la partida de l’Elca (Oliva)

Moltes de les accions i fins que du a terme l’Associació hauran de ser integrades dins del projecte Unió d’Activitats Integrades, on altres associacions d’objecte social diferent confluixen per tal d’aconseguir objectius i accions pròpies d’una Federació multidisciplinar:

Fomentar la creació de treball i l’ocupació especialment grups d’especial interés, persones majors de 45 anys, aturades i amb càrregues familiars, jovens que no s’introdueixen al mercat laboral…., mitjançant la potenciació de tots els recursos propers. En aquest cas culturals, patrimonials, agraris, tradicionals,lingüístics,històrics, turístics….

Divulgar i promocionar les accions i activitats pròpies i les compartides amb la Federació, mitjançant web i xarxes socials, una nova etapa on les noves tecnologies tenen cabuda i on la sostenibilitat es genera mitjançant, el teletreball.

Ser motor econòmic prenent i formant part de plataformes, de coordinadores de projectes, per tal d’aconseguir que emprenedors i empreses puguen dur-los a cap, dinamitzan l’economia local.

Ajudar a la consolidació dels Serveis Tècnics compartits amb la Federació. Per tal d’optimitzar  les eïnes i assumptes que són comuns, ser més eficients amb la unió d’esforços.

Per al compliment dels fins enumerats en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents:

S’influirá sobre les institucions pertinents de tots els àmbits, des del municipal , autonòmic, i fins i tot, l’estatal i es col.laborará amb elles, per tal de protegir, recuperar i difondre el patrimòni monumental, històric, lingüístic, cultural, agrícola i ètnic; a mes de construir, recuperar, adequar, mantenir i explotar els elements patrimonials, comunicatius, d’utilitat pública que comporten una millora en l’ús turístic i social per gaudir, aprendre i entrenar. En aquest context, creació i recuperació de rutes, catalogació d’indrets d’interés monumental, paisatgístic, botànic, etnòlogic, medicinal,agrari, etc.351px-Illustration_Prunus_dulcis0

Es crearán actes i publicacions per la divulgació del patrimoni cultural, agrícola i etnològic a més del monumental, històric, natural i paisatgístic i col.laborarem amb allò que ajude les institucions a la seva conservació i difusió, principalment les escoles. Promoure l’estudi, concessió de beques, organització de premis d’investigació, congressos,espectacles, concerts, exposicions, fòrums i debats….

Potenciar el treball de museus, biblioteques i centre culturals d’interés, divulgar treballs d’associacions culturals amigues, escriptors e investigadors. Tot per tal de conservar, patrimoni cultural, natural, agrari, lingüístic i etnològic.

persiana de baladre