Política de privacitat

Tota comunicació amb l’Associació Cultural, Patrimonial i Agrícola » al-Azraq » per qualsevol mitjà o mitjançant la seua adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposen el consentiment exprés per tal que les seus dades personals siguen incorporades als fitxers de titolaritat d’al-Azraq, adreçada a la Cultural, Patrimonial i Agrícola com Associació , sense ànim de lucre».

Aquestes dades de carácter personal seran tractades conforme el que disposa la Llei Orgànica  15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tanmateix, el interessat podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposición amb respecte a les dades personals que consten en els expressats fitxers, poguent, revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment. 

Per tal de revocar, mitjançant comunicació escrita dirigida a: 

ASSOCIACIO CULTURAL, PATRIMONIAL I AGRÍCOLA » AL-AZRAQ «
 C/ Guillem de Castro 7,3,D,
C.P. 46780 Oliva (València) C.I.F: G46821435

Telèfon: Tècnic Fed. UAI Activa’t + 606 400 758
 e-mail: uaiactivatmes@gmail.com

www.al-azraq.org